iktisâdiyyûn


iktisâdiyyûn
(A.)
[ نﻮیدﺎﺼﺘﻗا ]
iktisatçılar, ekonomistler.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.